Miarą sukcesu nauczyciela są osiągnięcia jego uczniów. To radość i spełnienie, dowód na to, że warto przekazywać i  dzielić się wiedzą siejąc jej ziarna na właściwym gruncie.